Ur Binops Satlantas

KAUR BIN OPS SAT LANTAS

  1. MENYELENGARAKAN DAN MELAKSANAKAN PEMBINAAN KEPADA SETIAP UNIT SAT LANTAS;
  2. MERUMUSKAN DAN MENGEMBANGKAN PROSEDUR DAN TATA CARA KERJA BAGI PELAKSANAAN FUNGSI LANTAS;
  3. MEMBERIKAN BIMBINGAN TEKNIS ATAS PELAKSANAAN TUGAS DAN MENGAWASI SETIAP UNIT PADA FUNGSI LANTAS;
  4. MENGARAHKAN PELAKSANAAN TUGAS BAIK YANG RUTIN MAUPUN YANG KHUSUS PADA MASING-MASING UNIT;
  5. MENYIAPKAN PROGRAM TERMASUK RENCANA PELAKSANAAN OPRASI KHUSUS FUNGSI LANTAS;
  6. MELAKSANAKAN PENGKAJIAN MASALAH-MASALAH YANG BERKAITAN DENGAN BIDANG OPERASIONAL FUNGSI LANTAS;      
  7. MENGATUR PENGELOLAAN / PENANGANAAN TAHANAN  DAN BARBUK DALAM PERKARA PELEANGGARAAN DAN KECELAKAAN LANTAS;
  8. MENYELENGGARAKAN KEGIATAN PENGUMPULAN, PENGELOLAAN DAN PENYAJIAN DATA / INFORMASI YANG BERKENAAN DENGAN ASPEK PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATANNYA;
  9. MEWAKILI KASAT LANTAS APABILA BERHALANGAN MELAKSANAAKAN TUGAS KEWAJIBANYA.

KEPALA URUSAN PEMBINAAN DAN OPERASIONAL BINOPS DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN KEWAJIBANNYA BERTANGGUNG JAWAB  KEPADA KASAT LANTAS.